Hem
Stäng X

Ägare

 De största ägarna per 2017-06-30  

Cassandra Oil Aktieägare Antal aktier Andel i %
JP Morgan Bank Luxembourg 6 506 000 10,0
Societe General 4 996 072 7,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 803 358 7,4
Swedbank Försäkrings 2 508 398 3,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 104 308 3,2
Abdhe Afram 1 700 000 2,6
Scandia Försäkrings AB 1 439 574 2,2
Gryningskust Holdings AB 1 199 496 1,8
Förvaltnings AB  Hummelbosholm 1 087 028 1,7
Bengtsberger Nils 747 902 1,1
Övriga aktieägare 38 277 533 58,6
Summa 10 största aktieägare 27 092 136  41,4
Totalt 65 369 689 100

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB