Hem
Stäng X

Ägare

 De största ägarna per 2017-03-31  

Cassandra Oil Aktieägare Antal aktier Andel i %
JP Morgan Bank Luxembourg 7 706 133 12,3
Societe General 5 396 072 8,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 756 185 7,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 154 525 3,4
Swedbank försäkring 1 898 986 3,0
Abdhe Afram 1 700 000 2,7
Scandia Försäkrings AB 1 526 488 2,4
Gryningskust Holdings AB 1 199 496 1,9
Förvaltnings AB  Hummelbosholm 1 087 028 1,7
UBS Switzerland Clients account 512 914 0,8
Övriga aktieägare 34 718 674 55,4
Summa 10 största aktieägare 27 937 827  44,6
Totalt 62 656 501 100

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB