Hem
Stäng X

Utställda optioner

Cassandra Oil har 3 725 164 utestående teckningsoptioner av serie TO3 och 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.

Både TO3 och TO4 är listade på Nasdaq First North Stockholm.

  • Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK.
  • Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

 

Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av
2 000 000 st teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av helägda dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB som i sin tur vidareöverlåtit 570 000 st teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner i bolagets ledning samt anställda. Ersättning har erlagts i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Resterande 430 000 st skall användas till framtida rekryteringar.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB