Hem
Stäng X

Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Remium Nordic Holding AB i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Adviser.

Remium ansvarar som Certified Adviser för att Bolaget såväl initialt som kontinuerligt lever upp till First Norths regelverk.

Remium är en fondkommissionär med specialisering på små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom corporate finance, aktieanalys, aktiemäkleri, kapitalförvaltning, likviditetsgaranti och investerarrelationer. Remium är marknadsledande inom sitt segment med mer än 100 noterade bolag som kunder.

Läs mer om Remium på www.remium.com

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB