Hem
Stäng X

Affärsidé & vision

Affärsidé 

Cassandra Oils affärsidé är att tillverka processutrustning som på ett miljövänligt sätt återvinner olja och gas ur material med höga halter av kolväten samt att skapa samarbeten med marknadsledande återvinningsföretag.

Vision

Att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall. Med en ständigt ökande konsumtion och produktion av plastföremål växer sopbergen och avfallsplast som inte kvalificerar för någon återvinning slängs i landfill eller i bästa fall incinireras. Regler och lagar blir alltmer stringenta samtidigt som deponiskatterna i EU höjs. Med CASO teknologin kan detta problem lösas på plats utan att behöva transportera avfallet på vägar och vatten som även det är både skadligt för miljön och oekonomiskt. 
Cassandra Oils teknologi blir en viktig länk i den cirkulära ekonomin.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB