Hem
Stäng X

Bolagsstämma 2018

2018-05-02

Torsdagen den 26 april höll Cassandra Oil bolagsstämma på Culturen i Västerås.
Styrelseledamoten Björn Hedberg öppnade stämman då ordförande Finn Johansson tyvärr inte kunde närvara på grund av sjukdom och Cassandras bolagsjurist Peter Näslund höll i dagordningen.
Majoriteten av ledningen närvarade och utvecklingsavdelningen representerades av Daniel Pettersson och Mohsen Servati.

Anders Olsson presenterade en summering av moderbolagets balansräkning och berättade om teknikutvecklingen hittills. Han förklarade framför allt vilka pusselbitar som måsta vara på plats för att möjliggöra Cassandras verksamhet i kommersiell skala. Först måste man ha en fungerande teknik, sedan ska tekniken producera en jämn olje-kvalitet. Först då söker man REACH registrering, som tar sin tid Parallellt med detta har oljan testats av både oljebolag och i både eget och diverse oberoende laboratorier.. Cassandra har nu möjligheten att sälja återvunnen olja i obegränsade volymer, vilket öppnar dörrar för förhandlingar med de rätta spelarna på marknaden. 

Ehsan Mohseni, VD för Cassandra Oil Espana berättade om ansökningsprocessen runt tillståndet i Spanien som nu erhållits och hur tidsplanen ser ut.

Han visade även den nya planlösningen, inklusive ny utrustning. T.ex. så kommer avfallet nu matas automatiskt från en ny byggnad direkt till CASO som finns in den nuvarande byggnaden på siten.

Daniel Pettersson och hans team har haft arbetsro under året och strategiskt jobbat fram kompletta ritningar till de planerade anläggningarna i Danmark och Spanien. Dessutom har de ägnat mycket tid åt att titta närmare på marknaden för kolpulvret vi får ut i CASO processen. Tester och studier i ämnet indikerar att Cassandras kolpulver är av högre kvalitet och därav högre värde än tidigare beräknat. Detta beror till stor del på storleken på partiklarna. CASO producerar ett mer finkornigt kolpulver i den unika processen vilket betyder att man kan utesluta ett led i vidareprocessen till den slutliga kolpulvermarknaden och därmed blir Cassandras kolpulver mer ekonomiskt att tillverka är konkurrenternas som har fler moment i sin tillverkning.
 

Daniel nämnde även i sin presentation hur miljötillståndsansökningen i Sverige går till och de utmaningar som ofta uppstår när man söker tillstånd för något som inte funnits tidigare och därför inte passar in i de byråkratiska boxarna. På grund av detta så blir det ofta fler turer än man hoppas på och det tar längre tid.

På det internationella planet höll Mohsen Servati en lång och ingående presentation om hur processen runt REACH/ECHA registreringen sker. Som tidigare publicerat har Cassandra nu erhållit produktregistrering för oljan från däck. Ansökan om REACH/ECHA för oljan från plastavfall har lämnats in.

 

Utöver detta upplyste Mohsen även om de stora CO2 besparingar som åstadkoms i Cassandras process: CASO producerad har en CO2 besparing på 98,8% jämfört med gas producerad i ett raffinaderi medan oljan som Cassandra producerar från avfall har en CO2 besparing på 89% jämfört med fossil olja.
 

Lars Frandsen och Flemming Jörgensen från Reaktor ApS/ Denova i Danmark förklarade närmare vilka faktorer kommunen tar hänsyn till gällande mjljötillståndet i Fredriksvaerk. Enligt Flemming bör det nya, CASO-anpassade tillståndet vara klart inom snar framtid.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB