Hem
Stäng X

Dom meddelad

2021-05-03

Dom från Svea hovrätt meddelad

Svea hovrätt har idag meddelat dom i tvisten mellan Ardnassac AB och Länsförsäkringar Bergslagen. 

Svea hovrätt bifaller inte Ardnassacs talan och ändrar således inte tingsrättens dom.

Trots det negativa utfallet för Ardnassac går Cassandra vidare med tidigare publicerade planer och samarbeten. Den CASO anläggning som för närvarande byggs i Cassandras lokaler i Västerås kommer att vara leveransfärdig i juli 2021 och följas av flera anläggningar.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB