Hem
Stäng X

VD-brev

2020-08-12

Hej,

Sedan Danmark åter öppnat gränserna har vi arbetat hårt för att ta igen en del av tiden som förlorades på grund av bland annat COVID-19 då även leveranser av diverse reservdelar blev försenade. 

De senaste veckorna har vi har haft besök av både kontrollanter och potentiella kunder på anläggningen och har då demonstrerat vår teknik i form av verkliga körningar där vi återvunnit olja och kolpulver från däcklaminat.

Denna typ av gummiavfall levereras i ett format som liknar ett grovkornigt pulver och är ett avfall från produktion av tex gummiunderlag och artificiella gräsmattor. CASO-maskinen har fungerat bra under hela tiden och vi är tillfredsställda med resultatet.

Vi kommer att fortsätta testerna med däck och gummiavfall som råmaterial inom den närmaste framtiden då vi vill utveckla kolpulveråtervinningen. Som vi tidigare nämnt har vi sett en utökad efterfrågan på rCB (recovered Carbon Black) och vi arbetar vidare på det spåret vid sidan om oljeåtervinningen.

Cassandras kolpulver från däck är finmalet på grund av själva reaktorkonstruktionen och har därför ett högre utgångsvärde värde på marknaden jämfört med annan kolpulverproduktion från pyrolys. Dock behövs ytterligare raffinering och rening för att nå optimalt värde. 

Cassandras personal, som har utökats, fortsätter att successivt uppgradera CASO- anläggningen och kringutrustningen. Fler leveranser av delar förväntas anlända inom de närmaste veckorna och vi stoppar inte för ledigheter under sommaren.

Under juli månad har vi har även haft utbildning i säkerhet i form av brandsläckningsträning och hantering av skyddsutrustning osv. Bilder från övningarna publiceras separat på nyhetsflödet.

Avslutningsvis vill jag nämna att handeln av CASO-aktien kommer att återupptas i sinom tid och att information angående detta kommer att publiceras på hemsidan www.cassandraoil.com

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson VD

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB