Hem
Stäng X

Bemyndiganden

Bemyndigande att besluta om nyemission

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB