Hem
Stäng X

Sanering av oljesjöar

Många raffinaderier saknar kapacitet att förädla de tunga delarna av råoljan vilket i vissa delar av världen medfört att dessa delar dumpats i naturen. Detta har skett i sådan mängd att stora ”oljesjöar” bildats, med omfattande miljöproblem som följd.

Cassandra Oils reaktorteknologi gör det möjligt att använda detta oljeslam ("oil sludge") för produktion av olja. Även metaller kan återvinnas och den oorganiska restprodukten innehåller så låga halter kolväte att den kan användas som fyllnadsmaterial.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB