Hem
Stäng X

Anmälan till årsstämma 2015 samt visning

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken onsdagen den 10 juni 2015 för att ha rätt att delta i årsstämman. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som är privatperson (över 16 år) och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här.

*Personnummer
*Förnamn
*Efternamn
*Antal aktier
c/o adress 
*Gatuadress
*Postnr
*Postort
*Telefon dagtid, även riktnr
*E-post
* Antal medföljande biträdenBiträden 
Biträde 1: Förnamn
Biträde 1: Efternamn
Biträde 2: Förnamn
Biträde 2: Efternamn
  
* Deltagande 
  
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB