Hem
Stäng X

Historik

Cassandra Oil bildades 2011 för att kommersialisera en reaktorteknologi uppfunnen av bolagets grundare och huvudägare Anders Olsson.

Anders Olsson kom först i kontakt med oljesjöarna i Mellan Östern med uppdraget att utvärdera kända teknologier för oljesanering. I takt med denna utvärdering har Anders Olsson systematiskt kombinerat kända teknologier med egna uppfinningar och det första patentet skickades in för registrering 2010. Anders Olsson har utvecklat och finansierat teknologiutvecklingen tillsammans med ett antal olika partners och finansiärer. Dessa har överlåtit samtliga tillgångar till Cassandra Oil mot betalning i form av aktier. I köpeskillingen ingick även en kontant betalning om en miljon SEK som ska avräknas mot Anders Olssons rätt till Royalty (se nedan) avseende den första reaktorn.

Vid Cassandra Oils förvärv av patent och övriga tillgångar ingicks även ett avtal mellan Cassandra Oil och Anders Olsson (genom bolag) som ger Anders Olsson rätt till ersättning (här betecknad “Royalty”) på följande villkor. Anders Olsson har rätt till Royalty för varje reaktor som Cassandra Oil installerat och driftsatt. Royaltyn uppgår för reaktormodellen 1.500 kW till ett belopp om nominellt 1.000.000 Euro. Beloppet utbetalas med ca en tredjedel (350.000 Euro) vid färdig installation och inkörning av reaktorn och med två tredjedelar (700.000 Euro) under en femårsperiod (förutsatt att vissa villkor avseende produktion och kapacitet uppfylls). Anders Olssons rätt till royalty är begränsad till 100 miljoner Euro.

Efter en omförhandling i april 2014 i syfte att stärka Cassandra-koncernens likviditet under uppstartsfasen kom parterna överens om att Anders Olssons rätt till royalty senareläggs till att utgå från och med den elfte reaktorn Bolaget tillverkar och driftsätter.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB