Hem
Stäng X

Affärsmodell

Målet är att skapa långsiktig lönsamhet och aktieägarvärde genom kostnadseffektiv återvinning och produktion av olja ur kolvätehaltigt material. Cassandra Oils affärsmodell bygger på:

  • Återvinning och produktion av olja i samarbete med partners

Intäkterna generas främst från:

  • Försäljning av processanläggningar
  • Deponiavgifter för avfall som kan processas i CASO processanläggningar
  • Intäkter från försäljning av olja, gas, carbon black och metaller
  • Vinstdelning från olika samarbeten
  • Intäkter i samband med oljesanering

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB