Hem
Stäng X

Teknologi

Cassandra Oil tillverkar processanläggningar för återvinning av olja och gas ur kolvätehaltigt material. Teknologin är patentskyddad och bygger på en termisk depolymerisering medelst friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt.

Kärnan i teknologin utgörs av den egenutvecklade reaktor, som bryter bindningen (”depolymerisering medelst ”cat cracking”) mellan kolvätekedjorna och därigenom skapar lätta fraktioner av olja. För att nå maximal effekt används en mekaniskt genererad friktion vilket ger låga produktionskostnader sett till kostnad per fat.

Miljövänlig process
Teknologin är en miljövänlig process som genererar minimalt med miljöfarliga biprodukter. 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB