Hem
Stäng X

Återvinning av plastavfall

Mängden avfall som innehåller någon typ av plast växer med cirka 3 procent per år. I USA, Europa och Ryssland skickas cirka 90 miljoner ton till avfallsanläggningar per år.

Plastavfall är skrymmande och svårt att bryta ner. Förbränning är problematiskt på grund av de giftiga gaser som bildas vid förbränning. Dagens återvinningsmetoder kräver ofta sortering och rengöring av avfallet för att återvinning skall vara möjlig.

Med Cassandra Oils teknologi kan i stort sett alla plaster utom PVC användas för att producera olja utan föregående rengöring eller sortering.

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB